Melidava

The potential use of propolis as an adjunctive therapy in breast cancers

Spread the love

Integrative Cancer Therapies 2022, 21 (1-21)

D. Hermansyah, F. Zulhendri, C. O. Perera, N. N. Firsty, K. Chandrasekaran, R. Abdulah, H. Herman, R. Lesmana

CONCLUZIE:

Beneficiile terapeutice ale propolisului au fost observate la pacientele cu cancer mamar. Propolisul a micșorat impactul negativ al chemoterapiei, a micșorat incidența mucozitei orale, inflamația și stresul oxidativ. Propolisul a menținut calitatea vieții pacientelor, a micșorat efectele adverse ale radioterapiei (distrugeri de ADN), a menținut capacitatea antioxidantă totală, concentrația de hemoglobină, numărul de celule sanguine albe și numărul de plachete la pacientele cu cancer mamar supuse radioterapiei. Testele clinice au comunicat afecte adverse minime la consumul de propolis.

Prezentul studiu sistematic demonstrează că propolisul este o substanță terapeutică utilă ca terapie adjunctivă în tratamentul cancerelor mamare.

ARTICOL:

Introducere

Caracterul împovărător al cancerelor constituie o provocare în îngrijirea modernă a sănătății și în cercetarea științifică. Studii epidemiologice, investigații asupra impactului social și analiza implicațiilor economice comensurează impactul cancerelor, nu numai asupra domeniului medical și de îngrijire a sănătății dar și asupra influențelor extinse asupra altor structuri sociale. Un raport al National Cancer Institute din 2021 a evaluat solicitările impuse economiei de către cancere și a comunicat că cancerul mamar se situează pe primul loc, cu cheltuieli totale de 3,1 miliarde dolari SUA, iar o comunicare a GLOBOCAN a situat cancerele mamare drept malignanța cel mai frecvent diagnosticată în întreaga lume, cu peste 2,2 milioane de cazuri noi în 2020, reprezentând 11,7% din incidența mondială a cancerelor, superioară ratei cancerelor pulmonare și prima cauză a mortalității prin cancere la femei. Statistic, cancerul mamar apare într-unul din 4 cancere diagnosticate și în 1 din 6 decese legate de cancer la femei, fenomen alarmant considerând tendința mondială către cazuri grave de cancer.

Trebuie luată în considerare îmbunătățirea managementului cancerului mamar datorită problemelor emergente – subtipuri de cancere rezistente la tratament, în special cancerul mamar triplu negativ (TNBC). Abordările terapeutice constă adeseori din mai multe ținte moleculare/fiziologice, de la regimuri bazate endocrin, chemoterapii citotoxice, radioterapie, terapii targetate precum tratamentele combinate. Tratamentul anti-endocrin este abordarea principală în cancerele mamare pozitive la receptorii steroizilor (ER+PR+). Rezistența la aceste abordări hormonnale datorită mutațiilor genetice și/sau epigenetice pot modifica expresia genei ER în cancerele mamare și activa căi alternative de prevenire a blocării estrogenilor; drept care se formează rezistența la tratament. Rezistențele la tratamentele convenționale arată necesitatea de a stabili alte abordări terapeutice, precum abordările adjunctive.

Deși cele mai timpurii mărturii scrise referitoare la cancere provin de la manuscrisele egiptenilor antici (1500-1600 ien), bazate probabil pe mărturii mult mai vechi, unele progrese notabile în opțiunile de tratament ale cancerelor au fost elaborate de abia la începutul sec. al 20-lea. În întreaga istorie a umanității folosirea remediilor naturale pentru tratamentul unor boli a fost deosebit de importantă și suficient de sigură de implementat, putând fi adaptată și la strategiile de tratament moderne. Produsele naturale au fost surse promițătoare de compuși anticanceroși și/sau resurse terapeutice, ca de ex. vincristina din Catharanthus roseus și paclitaxelul din Taxus brevifolia. Propolisul, cu compoziția sa complexă, prezintă diferite acțiuni biologice fiind imunomodulator, anti-inflamator și anticanceros și constituie o substanță terapeutică adjunctivă în managementul cancerului mamar.

Metode

Întrebarea principală a fost: se poate folosi propolisul ca terapie adjunctivă în cancerele mamare ? Noi nu am inclus comunicările legate individual de componentele bioactive ale propolisului (CAPE, quercetină, galangină, kaempferol, etc.) ci numai propolisul ca întreg.

Caracteristici ale studiului

Inițial au fost găsite 307 articole cu rezultatele sintetizate în Fig. 1 și Tabelul 1. Cele mai multe dovezi experimentale au fost legate de citotoxicitatea împotriva cancerelor mamare (61%), urmate de tratamentele sinergistice/în combinații (13%), îmbunătățirea bioaccesibilității (8%), teste clinice umane (5%) ș.a. Majoritatea studiilor au folosit propolis produs de Apis mellifera (89%), iar 11% din studii au folosit propolis produs de albine fără ac.

 

Citotoxicitatea împotriva celulelor de cancer mamar

Propolisul a demonstrat toxicitate față de numeroase tipuri de celule de cancer mamar; BT-20, BT-474, BT-549, SKBR-3, MCF-7, MDA-MB-436, T47D, ETC. (Tabelul 1) fiind elucidate mecanismele de acțiune ale citotoxicității. Principalul mod de acțiune a fost prin inducerea apoptozei. Kamiya et al. au demonstrat că extractele etanolice din propolis și CAPE au indus apoptoza celulelor MCF-7 prin upreglarea activității caspazei-3, fragmentarea ADN-ului, și CCAAT/stimularea expresiei proteinei omoloage de legare (CHOP). De asemenea propolisul a promovat disfuncția mitocondrială și stresul reticulului endoplasmic. Propolisul a indus apoptoza în celulele canceroase MCF-7 și MDA-MB-231 prin upreglarea expresiei Annexinei A7 (ANXA7), a concentrațiilor ROS și NF-kB p65, micșorând simultan potențialul de membrană mitocondrial. Studiile au demonstrat că extractele din propolis au o citotoxicitate mică asupra celulelor HUVEC și fibroblastelor umane.

 

Tabelul 1. Rezumatele studiilor ce demonstrează utilitatea propolisului în cancerele mamare

Localizarea sursei de propolis/ specia de albineTip de extract/ Componente bioactiveTip de studiuConcentrațiiRezultate
Citotoxicitate

Indonezia/Apis mellifera

Componente bioactiveIn vitroIC50 = 4,57 și 10,23µg/mL α-Amyrina izolată din propolisul indonezian a avut valori IC50 de 4,57 și 10,23µg/mL împotriva celulelor MCF-7 și T-47D de cancer mamar
Brazilia, China/ Apis melliferaExtract etanolic

CAPE

In vitroPropolis: 0,1-20µg/Ml

CAPE 0,1-2µM

Propolisul și CAPE au prezentat citotoxicitate împotriva celulelor MCF-7 de cancer mamar. Extractul din propolis roșu brazilian a avut efecte superioare celorlalte extracte.

Extractul din propolis și CAPE au indus apoptozacelulelor MCF-7 prin upreglarea activității caspazei-3, fragmentarea ADN-ului și CCAAT/expresiei CHOP în celulele MCF-7. A devenit evident că propolisul și CAPE promovează disfuncții mitocondriale și stres în reticulul endoplasmic

India/A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroIC50 = 10µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7
China/ A. melliferaExtract etanolic urmat de fracționare cu n-hexan și acetat de etil

CAPE

Chrysină

In vitro

In vivo

In vivo

Extract din propolis 20µg/mL

CAPE 17-34µM

Chrysină: 20-60µM și 90mg/kg x zi

Activitate citotoxică împotriva celulelor MDA-MB-231

CAPE a indus blocarea ciclului celular în faza G0/G1

Chrysina a inhibat HDACB și a mărit semnificativ expresia p21 (waf1/cip1)

Chrysina a inhibat dezvoltarea tumorală la șoareci

Malta/ A. melliferaExtract metanolicIn vitroIC50 = 21,67 µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7. Citotoxicitate corelată cu conținutul de totarol
USA/A. melliferaExtract etanolic

CAPE

In vitroExtract din propolis

5-50µM standardizat în funcție de conținutul de CAPE

CAPE 10-80µM

Extractul din propolis și CAPE prezintă activitate citotoxică dependentă de doze împotriva celulelor MDA-MB-231, MCF-7 și SK-BR-3

Extractul din propolis și CAPE prezintă activitate anticanceroasă:

promovează acumularea de proteine histone acetilate (efecte epigenetice)

downreglează expresia receptorului de estrogen șio a receptorului progesteronei

India/Albine fără ac Trigona sp.Extract hidroetanolicIn vitro10-250µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7
Indonezia/albine fără acExtract hidroetanolicIn vitro100µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7
India/A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroIC50 = 27-104µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7
Portugalia/ A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroGI50 (concentrația mostrei care realizează inhibiție a dezvoltării de 50%) 36-182µg/mLActivitate citotoxică împotria celulelor MCF-7
China/A. melliferaExtract etanolicIn vitro25-200µg/mLActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7

Propolisul a indus apoptoza prin upreglarea expresiei ANX7, concentrațiile ROS, NF-kB p65 și micșorând simultan potențialul mitocondrial de membrană. Extractul din propolis a prezentat citotoxicitate scăzută asupra celulelor endoteliale din vena ombilicală (HUVEC)

Propolis verde brazilian/A. melliferaExtract metanolic, urmat de fracționare în hexan, cloroform și n-butanol

Artepillină C

Baccharină

In vitroIC50

Extract din propolis 246µg/mL

Artepillina C (non-citotoxică)

Baccharină = 23µg/mL

Citotoxicitate împotriva celulelor MCF-7

Baccharina pare a fi componenta anticanceroasă din propolisul verde brazilian

Turcia/A. melliferaExtract etanolic

Quercetină

In vitroIC50:

Propolis 28µg/mL

Quercetină 9µg/mL

Citotoxicitate împotriva celulelor MCF-7
Thailanda/A. melliferaCardanolIn vitroIC50 = 15,6 ± 1,76µg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor BT-474

Cardanolul induce apoptoza prin blocarea ciclului celular în subfaza G1 și moartea celulelor la sfârșitul apoptozei

Cardanolul a modulat expresia genelor legate de apoptoză, mărind expresiile DR5 și Bcl-2 și micșorând expresiile Mcl-1, MADD și c-FLIPP

Cardanolul a afectat expresia genelor legate de diviziunea celulară determinând eșecul avansării de la subfaza G1 la S

Polonia//A. melliferaExtract hidroetanolic

CAPE

In vitroIC50:

CAPE = 11,69-22,93µg/mL (MDA-MB-231), 4,82 -32,80µg/mL (Hs578T)

Propolis = 40-731,68µg/mL (MDA-MB-231) 31,03-› 3000µg/mL (Hs578T)

Citotoxicitate împotriva celulelor MDA-MB-231 și Hs578T. Pe baza testelor MTT și LDH și a modificărilor morfologice, CAPE și propolisul induc distrugeri mitocondriale urmate de apoptoză la celulele de cancer mamar
Serbia/A. melliferaExtract etanolic In vitroIC50:

Propolis 81,65-96,57µg/mL

În combinație cu 0,5µg/mL MMC = 19,13 -23,79µg/mL

Citotoxicitate împotriva celulelor MDA-MB-231

Activitate sinergică cu mitomicina C

Turcia/A. melliferaExtract etanolicIn vitro50µg/mLPropolisul acționează ca antioxidant și micșorează citotoxicitatea homocisteinei în celulele MCF-7
Componente bioactive: CAPECAPEIn vitro0,1-100µMCitotoxicitate împotriva celulelor MDA-MMB—231 și MDA-MB-468

CAPE are proprietăți antimetastatice prin interferență cu și inhibiție a canalelor de sodiu cu poartă de voltaj și a canalelor pentru ioni

Componente bioactive: CAPE și acid cafeicIn vitroIC50:

CAPE = 55,79-68,82µM

Acid cafeic = 103,23-135,85µM

CAPE și acidul cafeic au inhibat rata de migrație a celulelor canceroase

CAPE și acidul cafeic au indus blocarea ciclului celular în faza S, faza G0/G1 și au eliminat faza G2/M

CAPE are o eficiență superioară acidului cafeic

Camerun/A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitro10-6 – 10-5µg/mLNu pare a fi citotoxic față de celulele MCF-7 dar micșorează proliferarea lor
China/A. melliferaExtract etanolic

CAPE

In vitroPropolis 25, 50 și 100µg/mL

CAPE: 25µg/mL

Propolisul și CAPE au inhibat proliferarea celulelor MDA-MB-231 stimulate cu LPS prin inducerea apoptozei prin upreglarea caspazei-3 și PARP. De asemenea, propolisul și CAPE au indus autofagia prin upreglarea LC3-II și downreglarea p62. În plus, propolisul și CAPE au downreglat calea de semnalare TLR4 molecule precum TLR4, MyD88, IRAK4, TRIF și NF-kB p65
Componente bioactiveCAPEIn vitro10 și 25µMÎn celulele MCF-7 CAPE a inhibat rata consumului mitocondrial de oxigen (OCR) prin micșorarea ratelor de respirație bazală, maximă și de rezervă și în consecință a inhibat producerea de ATP

CAPE a inhibat de asemenea formarea de mammosfere (formarea de sfere 3D) pentru celulele MCF-7

Liban/A. melliferaExtract hidroetanolic urmat de fracționare cu hexan, clorură de metilen și acetat de etilIn vitroIC50 61-75µg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor MDA-MB-231 prin apoptoză
Iran/A. melliferaExtract etanolicIn vitroIC50 65-96µg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7 prin inducerea producerii intracelulare de ROS
Malaezia/Geniotrigona thoracicaExtract hidroetanolicIn vitroIC50 38,9µg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7
Serbia/A. melliferaExtract metanolicIn vitroIC50 115-500µg/mLAu fost identificați 11 flavonoizi; chrysină, galangină, tectochrysină, apigenină, kaempferol, izorhamnetină, luteolină, myricetină, pinocembrină, naringenină, hesperetină

Myricetina, luteolina, galangina și oinocembrina au avut cea mai mare activitate citotoxică împotriva celulelor MDA-MB-231. Flavonoizii au indus apoptoza în celulele canceroase

Turcia/A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitro5-200µMEfect antiproliferativ asupra liniilor celulare MDA-MB-231 și UACC-3199 de cancer mamar

Profilul fenolic al propolisului din Turcia: pinocembrină, galangină, pinobanksină, chrysină, acid cafeic, acid p-cumaric, acid ferulic, acid t-cinamic

Componente bioactiveApigenină, genisteină, hesperidină, naringină, quercetinăIn vitroIC50 9,39-130,1 µMFlavonoizii au fost mai citotoxici față de celulele MCF-7 în comparație cu celulele MDA-MB-231 de cancer mamar

Citotoxicitate: MCF-7: hesperidină › apigenină › quercetină › naringină › CAPE › acid cafeic

MDA-MB-231: genisteină › hesperidină › apigenină › quercetină › naringină

CAPE și acidul cafeic au inhibat rata de migrație a celulelor MCF-7

Componente bioactiveCAPE și acid cafeicIn vitroIC50:

Acid cafeic 65,05-84,87µM

CAPE 29,05-69,05 µM

Propolis 2,5-500 µg/mL

CAPE › acid cafeic
China, Argentina, Turcia/ A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroPropolis 2,5-500µg/mLExtractele din propolis au fost citoxice împotriva celulelor MCF-7, SK-BR-1 și MDA-MB-231 cu diferite eficiențe. Citotoxicitatea nu a fost corelată cu fenolicele totale/flavonoizii totali ci mai mult cu diversitatea fenolicelor/flavonoizilor. Extractul din propolis a indus apoptoza în celulele de cancer
Brazilia și Turcia/A. melliferaGalangină, acid cafeic, apigenină, quercetină

Ulei volatil

Extract DMEM (mediu Eagle modificat de Dulbecco)

In vitroIC50 62-85µg/mL

2,5-10mg/mL

Activitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7

Extractul DMEM din propolis a indus efect citotoxic asupra celulelor MDA-MB-231. Extractul din propolis induce modificări morfologice în celulele de cancer

Maroc/ A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitro6,25-400µg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7
Indonezia/Tetragonula biroiExtract hidroetanolicIn vitro250ppmCiototoxicitate împotriva celulelor MCF-7

Componente bioactive identificate: xanthoxylethină, curcumină, dessrubonă, arenobufagină, furanodienă, xerumbonă, 6-dehidrogingerdionă, bufotalină

Cuba/A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroIC50 67,3 ± 12,8 µg/mLPropolisul ae activități antiproliferative și citotoxice împotriva celulelor MDA-MB-231

Propolisul a indus disfuncții mitocondriale și punerea în libertate de lactat dehidrogenază, indicând necroze asociate ROS. Propolisul a micșorat rata de migrație a celulelor. O expresie redusă a genelor legate de apoptoză nu a fost afectată

Componente bioactiveCAPEIn vitro100µMCAPE are activitate citotoxică împotriva celulelor MDA-MB-231 prin inducere de stres oxidativ prin upreglarea concentrațiilor e-NOS și i-NOS
Turcia – Trebizonda/ A. melliferaExtract etanolic din propolis (EEP)In vitroIC50 pentru EEP a fost 61µg/mLEEP a micșorat viabilitatea celulară în modul dependent de doze

EEP a prezentat citotoxicitate selectivă împotriva celulelolr MCF-7 în comparație cu fibroblastele normale.

EEP a cauzat un număr mare de celule apoptotice și a micșorat numărul de celule MCF-7 viabile în modul dependent de doze

Indonezia-Sulawesi/ A. melliferaEEPIn vitroIC50 10,8 ± 0,06 µg/mL împotriva MCF-7Fracția ceroasă insolubilă în apă din propolis a avut activitate citotoxică puternică împotriva celulelor MCF-7 cu valori IC50 de 0,04 ± 0,003mg/mL
Iran/ A. melliferaExtract etanolic din propolis de mesteacănIn vitroIC50 al EESP (24 ore, 1% FBS) 30,58 µg/mL față de MBA-MB-231, 60,98µg/mL față de SKBR-3, 198µg/mL față de MCF-7

Valorile IC50 (24/48 ore și 1%FBS) au fost clasificate

Împotriva celulelor de cancer mamar uman MMDA-MB-231, SK-BR-3, MCF-7 testul BrdU pentru inhibiția proliferării EESP la 200µg/mL și 1% FBS

Efectul apoptotic și an aliza ciclului celular pentru EESP efectuate prin citometrie de flux

Brazilia/A. melliferaExtract etanolic din propolisIn vitroIC50 pentru EEP = 18,06µg/mL împotriva celulelor BT-20

IC50 pentru EEP = 25,45 µG/mL împotriva celulelor BT-549

Împotriva liniilor de celule de cancer mamar uman BT-20, BT-549, MDA-MB-231 și MDA-MB -436 (linii celulare de cancer mamar triplu negativ)

Comparat cu acizii fenolici și EGCG pentru aceleași linii celulare în analiza viabilității celulare după tratament in vitro

Analiza metilării ADN pentruj a testa micile molecule de DNMT din propolis

Brazilia/A. melliferaExtract etanolicIn vitroIC50 împotriva DPPH (activitatea de captare) de 492,2µg/m L (grupul central) și › 1000µg/mL pentru alte 3 grupe)Împotriva linieik de celule MCF-7

Test de citotoxicitate prin evaluarea inhibiției dezvoltării liniei de cancer

Test DPPH de captare a radicalilor liberi al PE EtOH

Algeria/A. melliferaExtract etanolicIn vitroIC50 = 45µG/mLPropolisul a cauzat o inhibiție dependentă de doze a dezvoltării celulelor MDA-MB-231

Propolisul are un efect sinergic cu doxorubicina, care la 0,048µM în combinație cu 30µg/mL propolis a inhibat semnificativ dezvoltarea celulelor tumorale

Camerun/ A. melliferaExtract hidroetanolic (EEP) (70:30) liofilizat Efect citotoxic (CC50) asupra carcinoamelor mamare umane MCF-7 și MDA-MB-231și a carcinoamelor mamare murinice 88,7 ±4,6, 69,1 ± 1,3 și 54,4 ± 2,1µg/mLIn vitroCelulele de melanom SK-MEL-28 au fost cele mai sensibile la EEP cu CC50 33,1 ± 2,4 µg/mL.

CC50 medie pentru celulele canceroase a fost 60µg/mL, în comparație cu media de 127,5µg/mL pentru celulele non-tumorale, determinând un indice de selectivitate (SI) de -2,1, indicând selectivitatea EEP pentru celule canceroase

China de Nord/propolis de plop, A. melliferaEEP uscat în etuvăIn vitroCea mai bună inhibiție a viabilității celulare 100µg/mLTratamentul cu propolis al celulelor MDA-MB-231 într-o microvecinătate inflamatoare a fost capabil să inhibe proliferarea celulelor tumorale prin targetarea enzimelor chee din glicoliză
Egipt/A. melliferaExtract etanolic din propolis (EEP) In vitroIC50 = 11,95 ± 0,01 µg//mL împotriva MCF-7Quercetina a supresat viabilitatea și proliferarea celulelor MCF-7 prin activarea căilor de semnalare ale apoptozei și necrozei.

Propolisul egiptean a prezentat activitate citotoxică mai puternică decât nanocatalizatorii din Pt și chiar decât propolisul din alte regiuni precum India sau Maroc

Brazilia/A. melliferaPropolis verde derivatizat chimicIn vitroIC50 = 9,6 ± 3µM

Indice de selectivitate =5,5 împotriva MCF-7

Cea mai mare inhibiție a prezentat-o un derivat din drupanina din propolis
Indonezia/Homotrigona fimbriata, Heterotrigona bakeri, Tetragonula sarawakesis, Tetragonula testoceitarsis, Tetragonula fuscobalteata, Tetragonula laevicepsExtract etanolicIn vitro75µg/mLExtractele din propolis de H. fimbriata și T. laeviceps au fost mai citotoxice împotriva celulelor MCF-7 în comparație cu celelalte.

Componenta cea mai activă a fost acidul mangiferonic IC50 = 96,76 µM în MCF-7

Egipt/ A. melliferaExtract hidroetanolicIn vitroNedeterminatComponentele bioactive din propolis genisteină, luteolină, acid benzoic, quercetină și acid vanilic au interferat cu țintele asociate cancerelor (calea de semnalare a estrogenilor)
Australia, Brazilia, China/ A. melliferaExtract etanolicIn vitroIC50 = 11,95 µg/mL

0,25-200µg/mL

Extractul hidroetanolic din propolis a fost citotoxic față de celulele MCF-7
Tratamente cu combinații

Componente bioactive

CAPEIn vitro1-100µMCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7 și MDA-MB-231
Componente bioactiveCAPEIn vitro0,1-200mMCitotoxicitate împotriva celulelor MDA-MB-231 și T47D
Nedeterminat/ A. melliferaNedeterminatIn vitro0,128mg/kg greut. corp. mangostin și 0,32mg/kg greut. corp. extract din propolis, zilnic, timp de 14 zileCombinația propolis + mangostin a fost comparată cu tamoxifen și s-a dovedit mai activă
Componente bioactiveCAPEIn vitro0,75mg/kg greut. corp. de 3 ori pe zi timp de 12 zileActivitate sinergică a tamoxifen și CAPE împotriva celulelor MCF-7
Componente bioactiveChrysinăIn vitroIC50 43,4 ± 72,2 µM

Combinație cu silibinină 24,4µM

Citotoxicitate împotriva celulelor T47D de cancer mamar legată de downreglarea concentrațiilor de mARN ale hTERT și ciclinei D1
România/ A. melliferaExtract aposIn vitro0,072-0,09mg/mLCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7 și Hs 57B7
Componente bioactiveCAPE și Cucurbitacin IIn vitro20µM + 20nM Efect sinergic al CAPE + cucurbitacină I împotriva celulelor MCF-7 și MDA-MB-231
Turcia/ A. melliferaExtract etanol 70%In vitroIC50 pentru cisplatină 3,12µg/mL

IC50 pentru curcumină 0,31 µg/mL

IC50 pentru propolis 160µg/mL

Scădere semnificativă a viabilității celulelor MCF-7 după 48 de ore de la aplicarea diferitelor combinații cu cisplatină (3,12 µg/mL) și curcumină (0,31µg/mL) și extract din propolis (160µg/mL) la dozele cele mai apropiate de dozele IC50
Australia/ A. melliferaExtracte etanolice din propolis australian (AEEP)In vitroIC50 pentru AEEP 177,2µg/mL

IC50 pentru AEEP fracționat prin HPLC (fracția3)10,62µg/mL împotriva MCF-7

Sinergism puternic între AEEP și DOX împotriva MCF-7

Indice de selectivitate 2,81 și › 2,85 în comparație cu macrofagii MCF10A și RAW 264,7

Croația/ A. melliferaDerivat hidrosolubil din extract etanolic din propolisIn vivoExtract din propolis 50mg/kg greut. corp. Propolisul a stimulat efectul de inhibiție a tumorii al cisplatinei și capacitatea de supraviețuire a șoarecilor cu tumori ascitice Ehrlich (carcinom mamar murinic)
Turcia/ A. melliferaExtract aposIn vitro

In vivo

IC50 = 129,25 µg/mL

66mg/kg greut. corp. de propolis pe zi șii combinația a 66mg/kg greut. corp. propolis cu 109UFC/mL șoarece de lapte cu acidophilus

Citotoxicitate împotriva celulelor 4T1 (celule de cancer mamar murinic)

Tratamentul cu extract din propolis, acidophilus și combinarea ambelor tratamente au inhibat volumele tumorilor cu 59,16%, 28,29% și 63,39%

Extractul din propolis și tratamentul cu combinații au upreglat proliferarea splenociitelor indusă cu ConA, LPS și PHA

Tratamentul cu combinație a stimulat producerea de IFN-γ

Mărirea bioaccesibilității

Componente bioactive

Nanoencapsu-larea CAPE folosind ester al sucrozei cu acid gras (SFAE) In vitro0,2 – 20 µg/mLNanoencapsularea cu ester al sucrozei cu acid gras și timol a mărit dispersarea CAPE și citotoxicitatea împotriva celulelor MCF-7
Componente bioactiveNanoparticule cu chrysinăIn vitroIC50 50-155µg/mLNanoparticulele cu chrysină au prezentat o citotoxicitate mărită împotriva celulelor MMCF-7 în comparație cu chrysina
Componente bioactiveNanoparticule încărcate cu chrysină acid poli(D,L)lactic-co-glicolic și alcool polivinilicIn vitro1-20µMCitotoxicitate împotriva celulelor MCF-7 și MDA-MB-231 mai mare decât cea a chrysinei
Componente bioactiveComplex CAPE-γ-ciclodextrină In vitro1-20µMActivitate citotoxică împotriva celulelor MCF-7

Nanoencapsularea a mărit citotoxicitatea

Egipt/ A. melliferaExtracte apoase, hidroetanolice, etanolice și în hexan

Nanoparticule (lipozomi) cu extractele în solvenți organici

In vitroIC50 222,4-302 µg/mLActivitate citotoxică împpotriva celulelor MCF-7

Nanoenmcapsularea a mărit IC50

Indonezia/albine fără ac Trigona spp.Extract hidroetanolicIn vitroExtract din propolis 233µg/mLAu fost tratate cu propolis tumorile mamare induse cu 7,12-dimetil(benz)antracen (DBMA) la șobolani
India/ A. melliferaNanoparticule din poli-caprolactamă încărcate cu extract etanolic din propolisIn vitro10-80µg/mLNanoparticulele cu propolis au mărit citotoxicitatea propolisului față de celule MCF-7
Componente bioactiveCAPEIn vitro 1-40µMCAPE a micșorat malignanța celulelor MDA-MB-231 prin inducerea de moodificări în celulele stem de cancer mamar; caracteristici precum inhibiția auto-reînnoirii, formarea progenitorilor și dezvoltarea clonală, precum și micșorarea conținutului de CD44
Componente bioactiveBaccharină

Artepillină C

In vitro1-100µMBaccharina și artepillina C au micșorat activitatea membrului C3 al familiei aldo-keto reductazelor în celulele MCF-7
Thailanda/ A. melliferaExtracție și fracționare cu metanol-diclormetan In vitro

In vivo

Extracte din propolis: 10-100µg/mLExtractele dinn propolis și componentele bioactive au micșorat semnificativ rata de supraviețuire în hipoxie a celulelor 4T1. De asemenea, chrysina a inhibat fosforilarea tirosinei STAT 3 indusă de hipoxie, sugerând că mecanismul de acțiune este inhibția STAT 3
Componente bioactiveTectochrysină și chrysină20-100µMÎn modele pe animale, chrysina are efecte anti-metastatice
Iran/ A. melliferaExtract hidroetanolicIn vivo100mg/kg greut. corp. zilnicȘoareci cu tumori mamare spontane (SMMT)

Infecția cu C. albicans mărește semnificativ dimensiunile tumorilor iar propolisul ameliorează aceaste creșteri.

Propolisul a micșorat expresiile TIMP-1, IL-4 și IL-10 și a mărit TNF-α la animale

Brazilia/ A. melliferaExtract etanolicIn vitro

In vivo

Culturi de celule › 5,5 µg/mL

55 și 550mg/kg greut. corp. zilnikc, timp de 3 zile

În celulele MCF-7 propolisul a indus expresia genei genelor inductibile de estrogeni PR și TFF-1 la cea mai mare concentrație testată 5,5µg/mL
Componente bioactiveNemorosonăIn vitro5-40µgNemorosona a inhibat activitatea 17-β-estradiolului în celulele MCF-7
NedeterminatExtract hidroetanolicIn vivo50, 100, și 200mg/kg greut. corp. zilnic timp de 4 săptămâniPropolisul a micșorat semnificativ numărul relativ de celule T de reglare CD4+, CD25+, FoxP3+ care expresează IL-10 sau TGF-β la șoareci cu cancer mamar
România/ A. melliferaExtracte etanolice din propolis (EEP) sau PE In vivoDoza de PE a fost 1,05mg/kg greut. corp. zilnic la grupul experimentalConținutul PE în flavone și flavonoli (pe baza formării complexului cu cllorură de Al)

Efecte chemopreventive in vivo, observate la șobolanii expuși la MNU, reprezentate prin apariția de țesuturi tumorale la expușii numai la MNU, la MNU și PE, etc.

Turcia/ A. mellifera caucasica din provinciile Ardahan și ErzurumEEP și extract etanolic 70% evaporat sub vacuumIn vitroPe linia MCF-7 de celule de cancer mamar uman 65µg/mL (propolis Erzurum) și 125µg/mL (propolis Ardahan)Propolisul din Erzurum a fost mai potent la aceste concentrații chiar decât mitomicina C

Indiferent de originea propolisului și prezenței de mitomicină C în mediul de cultură, propolisul a mărit viabilitatea limfocitelor periferice umane, dependentă de durata și de concentrația propolisului

Teste pe oameni

Nedeterminat/A. mellifera

Capsule cu propolisTest clinic pe oameni400mg de 3 ori pe zi timp de 10 zile, pre-, în timpul și post-Propolisul a ușurat impactul negativ asociat cu radioterapia la pacienții cu cancere mamare. Propolisul a prevenit creșterea parametrilor cozii Cometei (lungime, % ADN, moment) în celulele mononucleare din sângele periferic, malondialdehida (MDA) din ser

Propolisul a prevenit scăderea capacității antioxidante totale, a concentrației hemoglobinei(Hb), celulelor sanguine albe (WBC) și a numărului de plachete.

Pacienții care au primit propolis au avut o durată de supraviețuire medie fără simptome mai lungă

Nedeterminat/ A. melliferaNedeterminatStudiu observaționalNedeterminatStudiul a investigat folosirea medicinei complementare (CAM) la pacienții cu cancere. Nr. total de pacienți 316, 173 femei și 32,3% cu cancer mamar. 38,5% dintre pacienți au comunicat folosirea de produse naturale, iar 11,4% foloseau propolis.

65% dintre pacienți au comunicat îmbunătățiri ale stării fizice și psihologice

Nedeterminat/ A. melliferaExtract uscat cu 8 sau 12% galanginăTest clinic efectuat pe oameni (n=60)8-10mg/kg greut. corp. zilnic timp de 15 zile, iar timp de o lună clătire cu bicarbonat de sodiuDintre pacienții cu cancer mamar supuși la chemoterapie și tratați cu propolis și bicarbonat de Na nici unul nu a suferit de mucozită orală. În ramura martor (tratați numai cu bicarbonat de Na) 16,7% au suferit mucozită orală
Iranul de Vest/ A. melliferaUscat în azot lichid și măcinat la pulbereStudiu intervențional pe oameni350mg propolis administrate de două ori pe zi pacienților cu cancer mamarChemoterapia a mărit semnificati carbonilul proteic din ser ca biomarker al stresului oxidativ și factorii pro-inflamatori TNF-α și IL-2, dar folosind capsule cu propolis + chemoterapie nu au existat modificări semnificative ale concentrațiilor acestor markeri în ser și a echilibrului antioxidant după 3 luni
Iran/ A. melliferaCapsule cu 250mg propolisIntervenție umanăFolosit ca suplement în chemoterapieConsumul oral de propolis a mărit energia și preluarea nutrienților pacienților cu cancer mamar supuși la chemoterapie și a avut un impact pozitiv asupra stării emoționale și calității vieții pacienților și a micșorat problemele economice cauzate de boală și tratament

 

Chang et al. au demonstrat că propolisul a inhibat proliferarea celulelor MDA-MB-231 stimulate cu LPS prin inducerea apoptozei, prin upreglarea caspazei-3 și a poli(ADP riboză) polimerazei (PARP). Ei au mai arătat că propolisul a indus autofagia prin mărirea expresiei LC3-II și micșorarea expresiei p62 și a downreglat moleculele din calea de semnalare TLR4.

Frion-Herrera et al. au arătat că propolisul a afectat expresia genelor legate de apoptoză din căile PI3K/Akt și ERK1/2 și a indus disfuncții mitocondriale și punerea în libertate de lactat dehidrogenază, indicând necroze asociate ROS în celulele de cancer MDA-MB-231 prin targetarea enzimelor implicate în glicoliză – glicoliză-hexokinaza 2 (HK2), fosfofructokinaza (PFK), izozima din mușchi a piruvat kinazei 2 (PKM2) și lactat dehidrogenaza A (LDHA) într-un mediu inflamator. În cancerele mamare propolisul afectează răspunsul imun. Kusnul et al. au comunicat că propolisul a micșorat semnificativ numărul relativ de celule T de reglare CD4+, CD25+, FoxP3+, expresând IL-10 și TGF-β la șoareci cu cancere mamare. Supresarea IL-10 care este o citokină imunosupresivă este benefică în tratamentul cancerelor.

Seyhan et al. au investigat extracte din propolis provenind din China, Argentina și Turcia și au găsit citotoxicitate împotriva liniilor de celule de cancer MCF-7, SK-BR-3 și MDA-MB-231 care nu este corelată cu conținuturile de fenoli și/sau flavonoizi, sugerând că activitățile biologice ale propolisului sunt influențate de sinergismul componentelor bioactive. Unele componente bioactive din propolis – chrysina, acidul cafeic, CAPE, quercetina, hesperidina, apigenina, naringina, miricetina, luteolina, galangina, artepillina C, pinocembrina, baccharina, cardanolul, α-amyrina, și acidul mangiferonic au proprietăți anticanceroase (Tabelul 1).

Chrysina inhibă HDACS și mărește expresia p21 în celulele de cancer mamar, conducând spre apoptoză. De asemenea, chrysina inhibă tirozină fosforilarea STAT3 indusă de hipoxie, determinând o micșorare semnificativă a ratei de supraviețuire în hipoxie a celulelor 4T1 de cancer mamar. CAPE poate micșora malignanța celulelor MDA-MB-231 prin inducerea de modificări ale caracteristicilor celulelor stem de cancer mamar precum inhibiția auto-reînnoirii, formarea progenitorilor și dezvoltarea clonală, precum și micșorarea conținutului de CD4+. CAPE prezintă activitate citotoxică împotriva celulelor de cancer mamar prin diferite mecanisme precum promovarea disfuncției mitocondriale și stres în reticulul endoplasmic, inducerea blocării ciclului celular în fazele S, G0/G1 și G2/M, promovând acumularea de proteine histonice acetilate (efecte epigenetice), downreglând moleculele căii de semnalare TLR4, interferând cu și inhibând canalele de sodiu cu poartă de voltaj, inhibând rata consumului mitocondrial de oxigen și formarea mamosferei și inducând stres oxidativ prin promovarea sintazei endoteliale a oxidului nitric (eNOS) și sintazei inductibile a oxidului nitric (iNOS).

Boshorm et al. au demonstrat că o lipidă fenolică, cardanolul, izolat din propolis Thai produce apoptoza celuulelor BT-474 prin inducerea blocării ciclului celular în subfaza G1 și moartea celulelor către sfârșitul apoptozei și modulând expresia genelor legate de apoptoză; upreglarea expresiei DR5 și Bcl-2 (regulatoare ale apoptozei) și downreglarea expresiei Mcl-1, MADD și c-FLIPP. De asemenea ei au găsit că cardanolul modulează expresia genelor legate de diviziunea celulară; mărește expresiile p21, E2F1, p21 p-ERK, p-JNK și p38 și micșorează expresiile ciclinelor D, D1, E, CDK4 și CDK2, determinând eșuarea progresiei de la G1 la S. Alte componente derivate din propolis precum genisteina, luteolina, acidul benzoic, quercetina și acidul vanilic interferă cu ținte asociate cancerelor precum CYP1A1, CYP19A1, ESR1, NOS3, CASP3 și AKT1.

Combinarea efectelor propolisului cu alte tratamente

În afară de afectarea directă a celulelor canceroase, propolisul acționează sinergic cu alți compuși. Tan și Hayati au arătat că propolisul încetinește creșterea tumorilor mamare la șoareci. Combinarea extractului din propolis cu mangostină are un efect mai pronunțat, micșorând expresia Wnt2, FAK, și HIF-1α, în comparație cu propolisul sau mangostina singulare. Orsolic et al. au demonstrat că propolisul amplifică efectul cisplatinei de inhibiție a tumorilor și îmbunătățește rata de supraviețuire a șoarecilor cu tumori ascitice Ehrlich (carcinoame mamare murinice). Ei au arătat și că propolisul mărește activitatea citotoxică a macrofagilor față de celulele tumorale și sensibilitatea acestor celule la chemoterapia intraperitoneală hipertermală (HIPEC) și micșorează toxicitatea cisplatinei față de celulele normale.

Propolisul acționează sinergic cu doxorubicina, un medicament standard în tratamentul cancerului mamar. Aisherbiny et al. au demonstrat că propolisul îmbunătățește semnificativ efectul de inhibiție a proliferării al doxorubicinei în celulele MCF-7 în modul dependent de doze. Propolisul a upreglat expresia catalazei, HTRA2/Omi, FADD și DR4 și DR5 asociate TRAIL, ceea ce mărește citotoxicitatea doxorubicinei față de celulele MCF-7. Ei au arătat că expresia diferențială în 21 de proteine în tratamentul cu combinația în comparație cu tratamentele singulare cu propolis sau cu doxorubicină. Proteinele expresate diferențial au fost asociate cu calea de unire a capetelor non-omoloage reglată prin TP53/ATM și refacerea rupturilor din benzile duble, recrutarea non-omoloagă a BRCA1 supraexpresate și supresarea proteinelor encodate RIFI. În tratamentul cu combinație s-a produs o supraexpresare a UPF2, indicând că ar putea trata ARN non-codant lunng asociat rezistenței la doxorubicină și metastaza ulterioară a celulelor MCF-7. A fost elucidat și efectul de protecție exercitat de propolis împotriva efectelor secundare ale doxorubicinei prin inversarea necrozei mediate de doxorubicină.

Propolisul are activitate sinergică cu bacteria lactică benefică Lactobacillus acidophilus LA-5. Onur et al. au demonstrat că extractul din propolis, L. acidophilus LA-5 și combinarea ambelor tratamente inhibă volumele tumorilor cu 59,16%, 28,29% și 63,39% la administrare la șoareci cu carcinom mamar murinic 4T1. Extractul din propolis și tratamentul cu combinația au upreglat proliferarea splenocitelor indusă cu ConA-, LPS- și PHA-. Tratamentul cu combinația stimulează și producerea de IFN-γ.

Componentele bioactive din propolis îmbunătățesc terapiile de vindecare a cancerelor. CAPE îmbunătățește eficiența radioterapiei prin sensibilizarea celulelor de cancer mamar prin afectarea mecanismelor de refacere a distrugerilor de ADN și acționează sinergic cu tamoxifenul, un modulator selectiv al receptorului de estrogen, prin downreglarea concentrațiiilor Bcl-2 și beclinei-1 și ale factorului de dezvoltare endotelial, în consecință inducând apoptoza. Combinația tamoxifen CAPE mărește speranța de viață a șoarecilor purtători de tumori în comparație cu tamoxifenul sau CAPE singulare. Maasomi et al. au demonstrat că chrysina acționează sinergic cu silibinina, o componentă bioactivă din Silybum marianum, în a induce citotoxicitate față de celulele T47D de cancer mamar prin stimularea downreglării expresiei transcriptazei inverse a telomerazei și a ciclinei D1.

Testări clinice efectuate pe oameni

Datele clinice privind activitatea propolisului sunt puține, mai ales cele privind tratamentul cancerelor.

Ebeid et al. au investigat efectul de protecție al propolisului asupra pacienților cu cancer mamar supuși chemo- și radioterapiei.Numărul total de pacienți incluși în testul clinic a fost 135 de femei împărțite în trei grupuri. Grupul 1 (martor) a constat din 45 femei sănătoase la vârsta menopauzei la fel cu pacientele cu cancer din celelalte două grupuri. Grupul II a constat din 45 paciente cu cancer mamar care primeau chemoterapie urmată de terapie cu radiații. Grupul III a constat din 45 paciente cu cancer mamar care primeau chemoterapie urmată de terapie cu radiații și 400mg extract din propolis, de trei ori pe zi, timp de 10 zile consecutive înainte de radioterapie și în timpul radioterapiei și timp de 10 zile după terminarea sesiunii de radioterapie. Propolisul a ușurat impactul negativ asociat radioterapiei la pacientele cu cancer mamar, respectiv creșterea parametrilor cozii Comet (lungimea cozii, % de ADN în coadă, momentul cozii) în celulele mononucleare din sângele periferic și MDA din ser. De asemenea, propolisul a prevenit scăderea capacității antioxidante totale, a concentrației de hemoglobină (Hb), de celule sanguine albe (WBC) și a numărului de plachete, asociate cu radioterapia. Pacientele suplementate cu propolis au avut o durată medie de supraviețuire fără simptome ale bolii mai lungă. Nu a fost înregistrat nici un efect advers legat de consumul de propolis.

Piredda et al. au investigat efectul propolisului în micșorarea incidenței mucozitei orale la paciente cu cancer mamar supuse chemoterapiei, într-un test randomizat, controlat, efectuat pe 60 paciente. Testul intervențional a fost efectuat în timpul primului ciclu de chemoterapie și a durat 15 zile. Pacientele au fost împărțite aleatoriu într-un grup martor și unul intervențional. Grupul martor a primit tratamentul cu clătirea gurii cu bicarbonat de sodiu de 3 ori pe zi, iar grupul intervențional a primit același tratament cu clătirea gurii cu soluție de bicarbonat de 3 ori pe zi și au consumat comprimate (80mg/comprimat, 8-12% galangină) din extract uscat din propolis de 2-3 ori pe zi, între mese. Numărul total de comprimate consumate a fost calculat în funcție de greutatea corporală, fiind cuprins între 8-10mg/kg greut. corp./zi. Incidența mucozitei orale a fost evaluată în zillele 5, 10, 15 și 21. Pacientele au fost apoi urmărite la sfârșitul fiecărui ciclu de chemoterapie pe o perioadă de 6 luni. Incidența mucozitei orale a fost stabilită conform National Cancer Institute Scale (NCI-CTCAE). Pacienții din grupul intervențional nu au prezentat nici un caz de mucozită orală mai grav decât G1, în timp ce în grupul martor 13,3% dintre pacienți au prezentat mucozite grave de gradul G3. Totuși, terapia cu propolis a fost întreruptă la 6 pacienți datorită emezisului, suspiciunilor de alergie și plângerilor legate de consumul mare de medicamente.

Un grup de cercetători iranieni au investigat efectul propolisului asupra statusului antioxidant, nutrițional, și inflamației precum și asupra calității vieții pacientelor cu cancer mamar supuse chemoterapiei, într-un test randomizat, dublu-orb și controlat. Propolisul folosit în acest studiu a fost colectat în Kurdistan, așezat pe baie de apă, iar particulele de lemn și vopsea au fost îndepărtate, gumă rămasă fiind tratată cu azot lichid și măcinată, obținând o pulbere de propolis, care a fost încărcată în capsule de gelatină, în doze de câte 250mg. Au fost preparate și capsule placebo cu același aspect. Nu au fost efectuate analiza fitochimice. Au fost incluși în studiu 50 pacienți cu cancere mamare diagnosticate recent; 26 în grupul intervențional și 24 în grupul placebo. Pacienții din grupul intervențional au primit câte o capsulă cu propolis de două ori pe zi la micul dejun și prânz pe toată durata chemoterapiei (3 luni). Intervenția a început cu o săptămână înainte de a începe chemoterapia. Pacienții din grupul placebo au primit același tratament. Nu au fost comunicate efecte adverse la grupul cu propolis.

Pacienții din grupul placebo au prezentat o creștere a citokinelor pro-inflamatoare (TNF-α, IL-2) în ser și a carbonilului proteic, marker al stresului. Pacientele din grupul cu propolis nu au înregistrat creșteri semificative ale markerilor pro-inflamatori și de stres. Grupul intervențional a înregistrat o micșorare semnificativă a echilibrului pro-oxidant/antioxidant (PAB) în ser, în timp ce pacientele din grupul placebo nu au prezentat această micșorare. Pacientele din grupul intervențional și-au îmbunătățit calitatea vieții, evaluată prin chestionarul FOERTCQLQ30. La sfârșitul celor 3 luni de intervenție pacientele din grupul cu propolis și-au mărit aportul de energie, și-au îmbunătățit funcționalitatea emoțională și calitatea globală a vieții față de cele din grupul placebo, care au prezentat și dificultăți financiare.

Discuții și direcții de viitor

Studiile in vitro, in vivo in silico și puținele teste clinice au demonstrat citotoxicitatea propolisului și a componentelor sale bioactive împotriva diferitelor celule de cancer mamar. Au fost investigate și sinergismele dintre propolis și alte terapeutice, iar testele clinice nu au înregistrat efecte adverse.

Propolisul induce citotoxicitate în celulele de cancer mamar (in vitro și in vivo) prin apoptoză, blocarea ciclului celular, inhibiția glicolizei, disfuncții mitocondriale, promovarea stresului oxidativ și căi imunomodulatoare și de inflamații. Propolisul induce apoptoza și stresul oxidativ prin inducerea caspazei-3, ANXA7, PARP, DR5, Bcl-2, fragmentarea ADN-ului, concentrațiilor de iNOS și eNOS, și downreglarea Mcl-1, MADD, c-FLIPP. Blocarea ciclului celular este promovată de propolis prin upreglarea p21, E2F1, p21 p-ERK, p-JNK, p-p38 și downreglarea ciclinelor D, D1, E, CDK4 și CDK2. Propolisul inhibă glicoliza prin downreglarea activității glicoliză-hexokinazei 2 (HK2), fosfofructokinazei (PFK), izozimei M2 a piruvat kinazei din mușchi (PKM2) și lactat dehidrogenazei. Propolisul exercită impact negativ asupra funcțiilor mitocondriale în celulele de cancer mamar prin afectarea potențialului de membrană și a consumului de oxigen. El acționează și prin sistemul imun și modularea căilor inflamatorii CD4+, CD25+, FoxP3+, celulelor T de reglare care expresează IL-10, NF-kB, TLR4, MYD88 IRAK4 și TRIF.

Beneficiile terapeutice ale propolisului au fost observate la pacientele cu cancer mamar.

Propolisul a micșorat impactul negativ al chemoterapiei, a micșorat incidența mucozitei orale, inflamația și stresul oxidativ. Propolisul a menținut calitatea vieții pacientelor, a micșorat efectele adverse ale radioterapiei (distrugeri de ADN), a menținut capacitatea antioxidantă totală, concentrația de hemoglobină, numărul de celule sanguine albe și numărul de plachete la pacientele cu cancer mamar supuse radioterapiei. Testele clinice au comunicat afecte adverse minime la consumul de propolis.

Prezentul studiu sistematic demonstrează că propolisul este o substanță terapeutică utilă ca terapie adjunctivă în tratamentul cancerelor mamare.

A male doctor sits at his desk and talks to a female patient while looking at her mammogram. Brest cancer prevention.

#Melidava #MelidavaRomania #maimultdecatsanatate #polen #polencrud #naturavie #alimentfunctional

O descoperire remarcabila pentru apicultura, nutritie si apiterapie, a constituit-o polenul crud.
Pana in urma cu cativa ani, in apiterapie se utiliza doar polenul uscat, cum era in mod obisnuit furnizat de apicultura.
In Martie 1992, Patrice Percie du Sert, inginer agricol si apicultor pasionat din Franta, era intr-o stare alterata de sanatate datorita muncii extenuante. Medicul i-a spus ca nu mai poate continua la fel ca pana atunci.
Cum albinele incepusera recoltarea polenului, atras de culorile placute si proaspete ale granulelor, s-a lasat purtat de dorinta de a-l gusta pentru prima oara direct din colector.
Cititi mai multe aici:

https://melidava.com/informatii-pentru-sanatate/pastura-cruda-polen-crud/polen-crud-aliment-functional-si-probiotic/
...

Lasati un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *