Melidava

Despre agheasma -interviu cu un om de stiinta-

Spread the love

-Stimate D-le Prof. Ştefan Brăgărea titlul pe care l-aţi sugerat acestui articol, apa – sistem fizic şi spiritual, mi s-a parut extrem de generos. M-aţi surprins însă când am auzit că vreţi să vorbim despre agheasmă. Sigur e tot apă, una specială… Mi s-a pacut puţin ciudat ca un om de ştiinţă să vorbească despre agheasmă.

-Mărturisesc că titlul mi-a fost sugerat de excelentul articol semnat de către D-na Dr. Lucia Balint (http://studiiinterdisciplinare.ro) din care citez:

“ cercetarea ştiintifică dezvaluie omenirii un nou concept de poluare a apei, care vine să zdruncine materialismul omului modern, demonstrând că ponderea cea mai însemnată o dau emoţiile, trăirile interioare şi gândurile.  Noutatea consta în faptul că puritatea chimică… are o semnificaţie secundară…şi vine să introducă un concept nou, cel de puritate spirituală”.

Concept care pe mine m-a făcut să rememorez proprietăţile cu totul speciale ale agheasmei. Folosirea  agheasmei are drept temei Botezul Mântuitorului în Râul Iordan cu semnificaţia spălării de pacate, botezul lui Ioan. Întrucat Mântuitorul, întrupare a lui Dumnezeu, este lipsit de păcate, Botezul Domnului, Epifania (din gr. epiphaneia=apariţie, manifestare – n.n.), dobândeşte caracterul şi funcţia de binecuvântare, curăţare şi sfiinţire a apei şi – o data cu ea – a întregii Creaţii prin prezenţa sa universală, prin conexiunea apă/ viaţă.

Cercetatorii ruşi au fost primii care au observat faptul că apa înregistrează tot ce se întâmplă în apropierea sa. Apa are o memorie proprie, păstrând în structura sa până şi emoţiile umane .

Ceva mai târziu, Masaru Emoto a observat că prin congelarea apei distilate se obţin cristale hexagonale. Dacă apa a fost blestemată/ înjurată/ certată, cristalele se sparg, în timp ce la congelarea agheasmei se obţin frumoase forme cristaline, structurate în modele complexe.

Apa deţine proprietatea unică de a-şi modifica structura şi proprietăţile sub influenţta mediului. Prin epitaxie (creştere orientată a unor cristale- etimologic din gr. epi=deasupra, pe; şi tasein=a aranja – n.n.), cristalele de gheaţă iau forma moleculelor substanţei cu care intră în contact, structuri care rămân în memorie chiar şi atunci când apa nu mai conţine nici o moleculă din acea substanţă. Apa recepţionează, înregistrează şi transmite influenţe din mediul inconjurator, influente care pot fi de natură materială, energetică sau spirituală, fără a se modifica chimic. Apa ne transmite sentimentele, rugaciunile, dar şi minciunile, din aproape în aproape, la distanţe mari, prin sistemul denumit hidrosferă, utilizând drept vehicul clusterele dinamice.

-Cum se explică acest lucru ştiinţific domnule profesor ?

-Membranele celulare mediază procese biologice prin inserţii, transport şi fuziuni la interfeţele lipide/ apă, a se vedea Biophysical Journal 91; 2532-2542, Octombrie 2006. Difuziunea moleculelor în celulă este determinată de solubilitatea lor în lipide, moleculele hidrofobe mici traversând mai uşor membranele celulare decât ionii , potrivit regulii lui Overton. Transportul propriu-zis implică mecanisme complexe şi purtatori, denumiţi chaperone, proteine descoperite în anii 1990, cu rol complex, printre altele şi de transport membranar, precum  şi căile fizice prin care se produce. Forţa implicată este denumită forţa de hidratare, cu periodicitate dependentă de dimensiunile moleculei. Conformaţia unei molecule proteice este determinată de interacţiunea gruparilor cu sarcina electrică cu apa şi ionii învecinaţi, în stări metastabile, supuse deformarilor şi acţiunii câmpurilor de energie. Capacitatea catalitică a enzimelor se manifestă în aceste stări metastabile, cu dipolmomente mari, capabile de deplasari colective, de rearanjări şi – implicit – cu stabilizarea stărilor metastabile. Aceste stări devin excitate  de către radiaţii electromagnetice la frecvenţele potrivite şi modifică cinetica proceselor enzimatice.   

-E mult mai clar acum … Să înţelegem că apa, banala apă, a devenit de o vreme încoace un obiect de studiu intens pentru lumea ştiinţifică ? Poate fi acesta un prim pas în înţelegerea importanţei agheasmei ?

-Cu adevărat apa devine un obiect de studiu tot mai interesant. Trebuie să ştitiţi că fizica cuantică consideră emoţiile ŞI drept particule fizice cu existenţă în Univers şi acţiuni asemănătoare feromonilor, fiind în măsură să modifice elemente ale lumii fizice care ne înconjoara. Emoţii induse – inclusiv muzica – în apropierea recipientelor cu apă determină modificări de structură moleculară, perfect observabile prin congelare. Iar dacă simple emoţii/ muzica, pot influenţa un recipient care conţine apă, acestea vor influenţa corespunzator şi organismele vii, care conţin cca. 70% apă. Oamenii au folosit agheasma din timpuri imemoriale pentru vindecări, noroc, prosperitate, amplificarea conexiunilor spirituale, tocmai datorită capacităţii apei de avea memorie – iar în cazul agheasmei – o memorie benefică.

-Să încercăm să clarificăm  în câteva cuvinte importanţa apei si a structurii ei pentru sistemele biologice, atât ca mediu cât şi ca vehicul pentru informaţie. Exemplele ar fi binevenite…

-Am să vă dau exemplu doctorului Luc Montagnier, ulterior laureat al premiului Nobel. Totul a debutat prin observaţia, efectuată acum 14 ani,  că filtratele culturilor de Mycoplasma işi păstrează capacitatea de infectare a limfocitelor în absenţa celulelor. În filtrate diluate au fost decelate semnale electromagnetice de frecventa ultra-joasă între 500-3000 Hz, identice cu cele emise de către ADN-ul bacterian. Ulterior, studiile au fost extinse la adhesina din M. pirum, Escherichia coli, retrovirusuri, virusul hepatitei sau cel gripal. Toate aceste nanostructuri lipide de membrane, ribozomi, proteine, au putut fi refăcute din ADN si ADN-polimeraza, apa şi semnalul corespunzator, în celule gazdă. Moleculele intercomunică prin semnale electromagnetice şi declanşează procesele biochimice aferente, fără a necesita alte semnale.

Bruce Lipton a descris influenţa emoţiilor asupra proceselor celulare umane. Celulele încărcate cu dragoste acţionează ca sisteme deschise, sunt în continuă dezvoltare şi tind către perfecţiune. Cele încărcate cu emoţii negative – frică, tristeţe, răutate, furie, vinovăţie – actionează ca sisteme închise, cu funcţii blocate. Angelina Malakovskaia a studiat apa după binecuvantare prin rugaciune şi semnul Sfintei Cruci. Rugăciunea a mărit densitatea optică a apei în domeniul UV. Apa sfinţită de către un preot nu mai prezintă mişcare browniană, are o structură puternică şi stabilă, astfel încât 10 ml de agheasmă vărsată peste 60 l de apă obişnuită îi aduc celei din urmă proprietăţile celei sfinţite.

-Apa înmagazinează emoţii, transmite informaţii… Dar organismele vii ?

-După Piotr Gariaev şi Vladimir Poponin moleculele de ADN – antene electromagnetice ideale –  contribuie şi la stocarea informaţiei. Fiecare fiinţă este un element de legătura în lanţul nesfârşit al transmiterii de informaţie şi o sursă de informarii noi, astfel că o emoţie, un gând, un cuvânt rostit devine parte integrantă a mediului informaţional universal. Astfel apa devine poluată informaţional, dar este înzestrată şi cu capacitatea de autopurificare prin rugăciune, gânduri bune, iubire şi recunoştinţa. Prin depoluare, apa îşi poate menţine structura de bază – de a menţine viaţa.

Apa distinge nivelul de credinţă al oamenilor. Numărul bacteriilor patogene din apă scade la rostirea rugăciunii Tatal Nostru şi la semnul Sfintei Cruci – cu mult mai mult decât la aplicarea de energii radiante. Dar atenţie: Semnul Sfintei Cruci, făcut neglijent, nu produce rezultate notabile…

Anterior, grupul coordonat de catre Devyatkov demonstrase modificările suferite de către organisme unicelulare la iradiere cu microunde de anumite frecvenţe şi intensitaţi mici. Raspunsul biologic nu era dependent de intensitatea semnalului – peste un anumit prag – ci de frecvenţa, specifică pentru fiecare organism, a se vedea Journal of Physics – Conference Series 329/2011. Interacţiunea nu implică schimburi de energie, ci corelaţii mediate de către fază. Astfel au fost descoperite fenomenele sincrone Jung care apar numai la organismele vii. Acestea explică terapeuticile holistice şi psihoterapiile, caracterizate prin absenţa schimburilor de energie.

-Dacă aţi deschis acest subiect delicat, al terapiilor holistice, vă invit şi vă rog să-l abordăm didactic pentru cititorii noştri.

-În tradiţia metodelor de vindecare orientale apar relaţiile interfazice produse în organismele vii. Spre exemplu în Japonia Hado reprezintă capacitatea înascută de transformare pentru orice formă de viaţă. Shiatsu este apăsarea degetului, iar Hado Shiatsu constituie o abordare terapeutică bazata pe conexiuni cu caracter empatic, de rezonanţă între faze. Starea meditativă elimină haosul fazic, tunează fazele terapeutului şi pacientului şi le tunează pe amândouă la mediu. Cantitativ legea Weber-Fechner stabileste proporţionalitatea răspunsului unui organism viu cu logaritmul stimulului. Stimuli extrem de mici induc ample răspunsuri orientate către interior.

Câmpurile coerente (fazele) sunt înglobate în regiunile coerente ale apei care înconjoară lanţurile macromoleculare lungi – microtubulii mediului celular – sau cele de colagen ale mediului extracelular. Faza de câmp care traversează învelişurile de apă din jurul lanţurilor este denumita Qi – principiul vieţii – iar învelişurile coincid cu meridianele din tradiţia orientală. Sănătatea unui organism depinde de capacitatea sa de a construi o fază definită la parcurgerea vicisitudinilor vieţii. Faza se poate modifica sub acţiunea stimulilor externi – autoreparare, Hado – sau a ideilor care constituie manifestari coerente ale unui creier coerent. Terapeutul acţionează ca parte a Dublului pacientului (transfer), sau opus (contra-transfer). Boala este o pierdere de coerenţă şi declanşează procese de refacere. Dacă structura chimică a organismului se modifică prea mult, organismul devine incapabil să intre în rezonanţă cu apa şi devine necesară o refacere chimică, a se vedea spre exemplu lucrarea realizată de E Del Giudice şi colaboratorii – The interplay of biomolecules and water at the origin of the active behavior of living organisms –  în Journal of Physics, Conference Series 329/2011.

Vision what Invisible

-Să revenim la agheasmă. Exista efecte biologice demonstrate clinic ?

-Exista indicii foarte serioase. Spre exemplu in 2006 Marina Walker Guevara a publicat (https://www.icij.org/projects/divine-intervention/holy-water-cures-even-hiv) prin International Consortium of Investigative Journalists descrieri de vindecari ale bolnavilor de SIDA efectuate de catre preotul etiopian orthodox  Atnafu Betseha, in varsta de 32 de ani, preot al Bisericii Sfintei Marii. Acesta  efectueaza zilnic si gratuit cu bune rezultate 700-800 tratamente de 13 ani.

Abdul Kebeda Ketema si colaboratorii săi au evaluat practica unor tratamente mixte cu antivirale si agheasma. A se vedea lucrarea: “Assessment towards use of holy water as complementary treatment among PLWHA, Northeast, Ethiopia”American Journal of Internal Medicine, vol. 3, p 127-131, May 2015.

Tony McCleary (http;//ezinearticles.com?Holy-Water–A Proven-Method-to-Heal-Injuries-and-Cure-Pain&id =3685034) descrie experienţa personală a vindecării unei torsiuni de ligament cu dislocare de deget prin badijonare cu agheasmă, o singură dată pe zi, timp de trei săptămâni, fără utilizare de analgezice.

Numai recent s-a admis – cu demonstraţii ştiinţifice – că spiritualitatea poate accelera vindecarea în cancere, afecţiuni mentale, cardiovasculare, în artrita reumatoidă şi diferite traumatisme. Este demonstrat acum că Agheasma şi Sfânt Mir simboluri ale renaşterii, au rol benefic în tratamentul stomatitelor, unor afecţiuni ale ochilor, hiperhidrozei, artritei şi durerilor în gât.

Relativ recent au fost evaluate remediile bazate pe credinţe religioase în Italia , cu surprinzătoare concluzii. Vă recomand lucrarea  “From Disease to Holiness: Religious-based health remedies of Italian folk medicine”Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2015, 11:50, realizată de Nelide Romeo şi colaboratorii săi. Dacă în culturile orientale spiritualitatea şi religia sunt considerate esenţiale pentru procesele de vindecare, culturile occidentale post-renascentiste au despărţit din păcate spiritualitatea de medicină. Dar asupra acestui lucru se revine, cel puţin în spera interesului ştiinţific. Exista acum dovezi clare că spiritualitatea exercita un impact important asupra sanatatii si vindecarilor, chiar in bolile  grave (cancer), fiind o componenta esentiala a procesului de vindecare. În acest sens recomand celor interesaţi să citească lucrarea “Spirituality and healing” Semin. Oncol. 2005 Apr 32(2): 232-6; publicată de Torosian şi colaborătorii săi.

Ca să condensez totul în ceea ce priveşte importanţ spiritualităţii şi puterea specială prin care ea se manifestă am să vă readuc aminte că rugăciunile au fost în măsură să determine neutralizarea radiaţiilor din zona centralei nucleare de la Cernobâl. Astfel în apropierea Bisericii Sf. Arhanghel Mihail, aflată la doar 4 km de reactoarele nucleare, după explozie, valoarea radiaţiilor era în parametri normali… Imposibil de explicat ştiinţific, dar fapt constatat fără dubiu.

Este evident că efectele biologice ale agheasmei intră în sfera medicinei energetice – spiritual healing/faith healing, insuficient demonstrate clinic. Dar Edzard Ernst – profesor de Medicina Complementara şi Alternativă la Universitatea Exeter – previne că “vindecarile continuă în pofida lipsei plauzibilităţii biologice sau a dovezilor clinice concludente”, dar şi împotriva şarlataniei.

Agheasma deţine capacitatea de a vindeca rănile şi durerile cronice (http//:the personalinjuryblogspot.ro/2011/04/holy-water-proven-method-to-heal.html), fără a uita importanţa credinţei în rapiditatea vindecării.

-Cum se explică din punct de vedere ştiintific conservabilitatea specială a agheasmei, domnule profesor ?

-Conservabilitatea excepţională a agheasmei este binecunoscută şi explicată ştiinţific prin efectele cumulate ale ionilor de argint şi ale urmelor de ulei volatil de busuioc – deşi în opinia noastră fenomenul merită un studiu mai aprofundat. Mai mult, ar trebui reconsiderat modul de depozitare al agheasmei, datorită praticii – mult prea răspândite – de a o păstra în recipiente improvizate. Considerăm că, măcar datorită tradiţiei creştine, agheasma merită cu mult mai mult respect.

-În final câteva sfaturi utile ?

-Asigurati protectia spirituala a casei, a locului de munca, a masinii şi a grădinii prin stropire cu agheasmă. Asiguraţi protecţia spirituală a întregii familii prin stropire cu agheasmă şi Semnul Crucii, ori de cate ori este nevoie. Stropiţi cu agheasmă bolnavii şi locul lor de suferintă. Stropiţi cu agheasmă animalele favorite. Pentru ochi obosiţi – masaţi pleoapele cu agheasmă, o dată sau de două ori pe zi. În cazul durerilor difuze – masaţi suprafaţa locului dureros cu agheasmă. Daca aveţi cefalee, resimţiţi sever stări de stress, aveţi afectiuni ale sinusurilor – umeziţi cu agheasmă tâmplele, fruntea şi baza nasului. Pentru insomnie – faceţi semnul crucii pe frunte cu agheasmă. Sunt suficiente informaţii că în cancer durerile dispar la ungerea cu agheasmă a zonei de carcinogeneză, indiferent de etnicitate sau de convingerile religioase. Spovedania şi împărtăşirea, atunci când acest lucru este posibil are efecte similare. Dumnezeu este unul şi acelaşi pentru toţi.

Viaţa însăşi este o binecuvantare divină, iar între religia creştina şi ştiintă nu există nici o prăpastie, ci o completare reciprocă, dupa cum bine afirmă Pr. Prof. Acad. Dumitru Popescu, în lucrarea domniei sale  Studii interdisciplinare (2016).

A întrebat: Gabriel-Sivliu Aoşan. A răspuns pentru Dvs. dr. ing. Ştefan Brăgarea

Post scriptum:

Din nefericire ne-a fost extrem de greu sa obtinem date privind efectele agheasmei asupra sanatatii, în bună parte din cauză că ortodoxia rusă (şi nu numai…) consideră drept impietate ideea de a evalua binecuvantarea divină. Rugăm pe oricine deţine date despre efectele binefacatoare – uneori spectaculoase – ale agheasmei să le transmită într-o primă formă pe mail la adresa: contact@melidava.ro (www.melidava.com)

Etichete

#Melidava #MelidavaRomania #maimultdecatsanatate #polen #polencrud #naturavie #alimentfunctional

O descoperire remarcabila pentru apicultura, nutritie si apiterapie, a constituit-o polenul crud.
Pana in urma cu cativa ani, in apiterapie se utiliza doar polenul uscat, cum era in mod obisnuit furnizat de apicultura.
In Martie 1992, Patrice Percie du Sert, inginer agricol si apicultor pasionat din Franta, era intr-o stare alterata de sanatate datorita muncii extenuante. Medicul i-a spus ca nu mai poate continua la fel ca pana atunci.
Cum albinele incepusera recoltarea polenului, atras de culorile placute si proaspete ale granulelor, s-a lasat purtat de dorinta de a-l gusta pentru prima oara direct din colector.
Cititi mai multe aici:

https://melidava.com/informatii-pentru-sanatate/pastura-cruda-polen-crud/polen-crud-aliment-functional-si-probiotic/
...

Lasati un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *